Thanksgiving

Images from www.TheHolidaySpot.comAlthough Thanksgiving is largely known as an American holiday, Canadians celebrate the same holiday on the second Monday in October.

Mặc dù Lễ Tạ Ơn được biết đến là ngày lễ ở Hoa Kỳ, người Canada kỷ niệm lễ này vào ngày Thứ Hai trong tuần thứ nhì của tháng Mười.

The U.S. Postal Service delivers more than 15 billion cards and packages between Thanksgiving and Christmas Eve.

Mỗi năm, Sở Bưu Điện Hoa Kỳ đưa trên 15 tỉ bưu thiếp và thùng quà từ Lễ Tạ Ơn đến Lễ Giáng Sinh.
CRS Your Home Newsletter November 2012 (https://www.crs.com/yourhomenewsletter)

Chuẩn bị cho Mùa Lạnh

Snow sceneNhững dấu chân của mùa thu đã bắt đầu xuất hiện ở ngưỡng cửa: lá úa vàng, thời tiết khắc lạnh hơn, và ngày ngắn dần. Trong lúc sửa soạn cho những tháng tới như: cất đi quần áo mùa hè, kiểm tra hệ thống sưởi, và bảo quản sức cách nhiệt của căn nhà, xin đừng quên các vật liệu cảnh quang xung quanh nhà.

Nếu bạn đã cắt cỏ suốt mùa xuân và mùa hè thì cũng chưa nên dừng lại.  Tiếp tục cắt cho tới khi cỏ ngưng mọc. (Tùy vào thời tiết của vùng bạn đang ở.) Về phần cắt cỏ, bạn cũng đừng quên cái máy cắt cỏ.  Cạn bình xăng vào cuối mùa thu vì xăng còn lại trong máy qua mùa đông sẽ trở nên đặc lại và có thể làm máy khó nổ vào mùa xuân.

Khi nhiệt độ rớt thấp, thì những lá cây quanh nha cũng bắt đầu rơi rớt. Bạn nên cào lá thường xuyên để cỏ có thể “thở” được. Bao lâu thì bạn nên cào lá? Hầu hết các chuyên viên làm vườn khuyên bạn đừng đợi hơn 3 hoặc 4 ngày.  Tuy nhiên, nếu lớp lá trở nên dày hoặc nặng vì mưa thì bạn nên cào càng sớm càng tốt.

Nếu khu vực bạn ở có tuyết hoặc đá thì bạn nên bảo vệ những bụi hoa quanh nhà bằng cách phủ hoặc che chở. Bắt đầu bằng cách xây 1 cái lồng bằng dây kẽm, gắn cọc xuống đất.  Cột chặt vào cọc, rồi cột bên hông của căn nhà để tránh gió lớn.  Sau cùng là ống nước tưới. Cạn hết nước trước khi cất đi cho mùa đông và tắt ống nước ngoài sân để tránh tình trạng ống nước bị đông đá và bể.

Bài do Dynamic Home Team phỏng dịch từ Your Home Newsletter của Council of Residential Specialists (CRS).