Tình Hình Thị Trường Nhà July 2013

Trong địa phận của Hiệp Hội Địa Ốc Miền Bắc của Virginia, tình hình nhà cửa rất nhộn nhịp. Các Open Houses đều có đông người xem. Chúng tôi có trung bình khoảng 12 parties đến các Open Houses mà chúng tôi mở. Các nhà sửa chữa và trang trí đẹp, và đưa lên đúng giá trị thị trường đều có nhiều hợp đồng muốn mua (Multiple Offers). Đây là những chỉ số cuối tháng 7 năm 2013:

Total Sold Dollar Volume $1,195,041,514 So với 2012 +24.24%
Closed Sales 2,146 So với 2012 +16.13%
Median Sold Price $489,950 So với 2012 +6.8%
Avg Sold Price $556,869 So với 2012 +6.98%
Avg Days on Market 25 days So với 2012 -43.18%
Avg Sold to Orig List Ratio 98.46% So với 2012 +1.32%

http://www.rbintel.com/statistics/northern-virginia-association-realtors-nvar