Hãng Mortgage Lớn Giúp Đỡ Tiền Phí Mua Nhà Tịch Thu

Fannie Mae đang tặng chi phí làm giấy tờ (closing costs) cho những người mua nhà mà hãng đã tịch thu và rao bán trên www.homepath.com.

Sự giúp đỡ của hãng này sẽ là 3.5% của tổng giá trị bán của căn nhà trên 27 thị trường.  Để nhận được 3.5% này thì người mua nhà phải thỏa mãn vài điều kiện như là người mua nhà để ở, hợp đồng mua bán phải được nộp vào trước ngày 31 tháng 3 năm 2014, và phải hoàn tất giấy tờ sang nhượng trước cuối tháng 6.  Rất may mắn là Virginia và Maryland nằm trong danh sách này nên đây là 1 cơ hội hiếm có cho những người mua nhà trong vùng.

Bản gốc ở đây: http://realtormag.realtor.org/daily-news/2014/02/14/mortgage-giant-offers-closing-cost-help-reo-buyers

Search homes on MLS: www.DynamicHomeTeam.com