Housing Market 2020??? Check out this forecast from Realtor.com

Summary - 2020 housing market predictions - Realtor.com
https://www.realtor.com/research/2020-national-housing-forecast/

2020 Housing Market Predictions – Realtor.com

DECEMBER 4, 2019

National Housing Forecast 2020: Housing markets search for new balance

– Home price growth will flatten, with a forecasted increase of 0.8 percent
– Giá nhà sẽ bình quân lại với dự đoán rằng giá sẽ tăng khoảng 0.8%
– Inventory will remain constrained, especially at the entry-level price segment
Số lượng nhà bán sẽ ít lại, đặc biệt trong tầm giá của những người mua nhà lần đầu
– Mortgage rates are likely to bump up to 3.88 percent by the end of the year
– Lãi xuất vay mượn chắc rằng sẽ tăng tới 3.88% vào cuối năm
– Tight inventory and rising mortgage rates will lead to dropping sales
– Số lượng nhà bán ít và lãi xuất lời tăng cao sẽ dẫn đến tình trạng giảm số lượng mua bán
– Buyers will continue to move to affordability, benefiting mid-sized markets
Những người mua tiếp tục dời chuyển vào các thị trường với giá nhà vừa túi tiền nên tạo nhiều thuận lợi cho các thị trường nhà giá trung bình


Realtor.com Forecast for Key Housing Indicators

Housing IndicatorRealtor.com 2020 Forecast
Mortgage RatesAverage 3.85% throughout the year, 3.88% by end of year
Existing Home Median Sales Price AppreciationUp 0.8%
Existing Home SalesDown 1.8%
Single-Family Home Housing StartsUp 6%
Homeownership Rate64.6%

Click Here To Read More from Realtor.com