Reset Garage Door Keypad Code (Thay Đổi Số Cửa Garage)

Hình minh họa từ
https://www.liftmaster.com/877max-wireless-keyless-entry-system/p/G877MAX

  • Trên Máy mở cửa garage (garage opener), có nút Learn (thường hình vuông màu đỏ).
  • Để xóa code cũ: Bắc thang lên Bấm nút Learn, khi nào cái đèn chỉ định nhỏ kế bên nút Learn tắt thì bỏ tay ra (đây là để xóa code cũ)
  • Để cài code mới: Bấm nút Learn 1, lần này đèn chỉ định nhỏ kế bên nút sẽ sáng lên. Đèn này sẽ sáng trong vòng 20 giây.
  • Trong 20 giây này, đi tới Garage Code Pad bấm code mình muốn, bấm Enter (nếu có nút Enter). Mình sẽ thấy đèn chính của garage nháy 1 lần, có nghĩa là code đã nhận”.
  • Thử lại bằng cách bấm số code & bấm Enter (nếu có nút Enter). Cửa garage sẽ mở hoặc đóng theo code này

Leave a Reply