Cập Nhật Thị Trường Nhà Cửa Quận Fairfax

Quận Fairfax tháng vừa rồi có nhà bán hơn tháng Giêng năm 2013 (tổng cộng 1,127 nhà được đưa lên rao bán trong tháng) Tuy nhiên, nó cũng không đủ thỏa mãn nhu cầu nhà cửa trong vùng.  Tỉ số thất nghiệp rất thấp, chỉ có 3.6% vào cuối năm 2013 (www.virginialmi.com).  Quận Fairfax có những ngành nghề chuyên nghiệp, khoa hoc kỹ thuật là chính, và đã cung cấp 10% tổng cộng số việc làm đã phát triển trong tháng.

Giá nhà bình quân của quận Fairfax là $491,144. Người bán đạt được khoảng tỉ lệ rao bán và giá bán thực là 96.4%. Trung bình 1 căn nhà nằm trên thị trường khoảng 58 ngày, đây là chỉ số thấp nhất trong 5 năm qua.

Thị trường nhà vẫn là thị trường của người bán nói chung. Mặt khác, người mua nhà hiện vẫn còn nhiều thắc mắc về thị trường này.  Với sự giúp đỡ của người Realtor, người mua tìm được căn nhà mình mong ước và người bán đạt được ước vọng của mình nhanh chóng hơn.  Những cuộc tranh đấu giá vẫn diễn ra nhưng ở mức độ trung bình hơn trước.

Leave a Reply