2014 Housing Market Year-End Update

Quận Fairfax chứng minh thị trường nhà năm 2014 khá ổn định. Mặc dù những thông số gần giống như năm 2013, nhưng rõ ràng thị trường khá mạnh. Toàn quận có 13,549 căn nhà bán (phân nửa là nhà Single Houses và phân nửa kia gồm cả condos và townhouses) trong năm 2014, con số này ít hơn năm 2013. 

Fairfax County demonstrated a stable market in 2014.  It was a healthy market although the stats are almost the same to previous year of 2013. There were 13,549 houses sold in 2014, a 10% decrease from 2013, and almost 1/2 of which is single family homes while the other half was comprised of townhouses and condos .

Giá thành trung điểm tăng khoảng 1.1% tới giá $460,000. Giá nhà single houses cao hơn, ở tầm $702,606, và nhà townhouses trung bình ở giá $368,002.  Chủ nhà trung bình nhận được 97.3% giá rao bán.  Các căn nhà nằm trên thị trường lâu hơn năm ngoái.  Trung bình tốn khoảng 45 ngày thay vì 37 ngày trong năm 2013. Điểm này chứng thực rằng số lượng nhà quá thừa thãi trên thị trường trong mùa Xuân và mùa Hè của 2014.

Median sold price still gained 1.1% to $460,000. Single family homes were at $702,606 and Townhouses were averaged at$368,002. Sellers generally got 97.3% of their list price. It took a bit longer for sellers to sell their homes in 2014 than the previous year.  The average days on market was 45 days versus 37 days in 2013. This was a true reflection of the abundant inventory during the spring and the summer of 2014.

Vấn đề vay mượn vẫn gây khó khăn cho người mua nhà, khoảng 13% không vay mượn, 65% mượn theo chương trình vay mượn thông thường, chỉ có 8% sử dụng chương trình do chính phủ bảo đảm.

Những chủ nhà hiểu biết thực tế của thị trường cảm thấy mạnh dạn, nhưng những người mua tìm giá rẻ thì thất vọng vì số lượng nhà gặp khó khăn trả nợ giảm dưới 5%.

Nếu bạn quyết định mua nhà thì có thể yêu cầu Hướng dẫn mua nhà ở đây.  Hoặc bạn có thể email để tìm hiểu chi tiết về thị trường trong khu vực mình ở.

Financing continued to be a challenge for many buyers, 13% of buyers made their purchase in cash (no financing). 65% of buyers used Conventional Financing and only 8% used FHA financing.

It is very encouraging to realistic sellers while it could be challenging for buyers who are looking for good deals. Distressed inventory went way down to less than 5% in the county.

Email now to discover the market update for your own neighborhood.

Leave a Reply